Allmänna Villkor

Endast försäljning till företag

Försäljning från webbplatsen PromoPro.se (hädanefter benämnt ”PromoPro”) sker endast till företag, föreningar, församlingar, organisationer, skolor och offentlig sektor som innehar organisationsnummer. Privatpersoner kan således inte handla från PromoPro.

Priser

Samtliga priser anges i SEK exklusive moms. Inga okända avgifter tillkommer vid en ordinarie beställning som läggs till PromoPro, exempelvis ordinarie originalbearbetning av färdig design skickad från kund ingår alltid. Vid särskilda behov av originalbearbetning kan eventuell extra arbetstid debiteras men aldrig utan att överenskommelse har träffats med kund och max med 800 kr per påbörjad timme exklusive moms. Vid önskemål från kund erbjuds även grafisk design och konceptbearbetning till priset 800 kr per timme exklusive moms.

Beställning

En beställning är inte bindande förrän kunden har godkänt korrektur med ett e-mail efter anmodan från PromoPro. Vi förbehåller oss rätten att leverera samt fakturera 5% över- eller underleverans.

Frakt och leverans

Frakt är alltid kostnadsfritt till en leveransadress i Sverige. Frakt utanför Sverige sker till transportörens standardfraktrater utan påslag. Leverans sker med företagspaket till av kund angiven leveransadress. PromoPro ansvarar för risken av varors eventuella försvinnande eller skada till dess varorna mottagits av kund.

Betalningsvillkor

Fakturan skickas enligt standard via e-mail till beställare efter genomförd leverans och beställare ansvarar för att vidarebefordra till rätt part för betalning. Godkända kunder efter sedvanlig kreditprövning betalar mot faktura med kredittid på 30 dagar. Vid icke godkänd kreditprövning samt vid beställningar över 30000 kr kan PromoPro begära förskottsbetalning av hela eller delar av ordervärdet. Vid försenad betalning debiteras lagstadgad dröjsmålsränta om 18% per år samt påminnelseavgift om 65 kr.

Kundens ansvar

Det är kundens ansvar att skicka önskad design eller logotyp i något av formaten .pdf, .ai eller .eps till PromoPro samt kontrollera att korrektur från PromoPro är korrekt vid godkännande. Observera att exakt färg/PMS-nummer ej kan garanteras.

Reklamation

Reklamation av skadade eller felaktiga varor skall ske inom 30 dagar från ankomstdag. Kontakta alltid kundservice innan du returnerar en vara.

Ångerrätt

Det finns ingen ångerrätt på beställda varor. I de fall märkning ej har påbörjats försöker vi dock alltid i möjligaste mån tillgodose en kunds önskan om att avbryta köpet. Eventuella kostnader som har uppkommit debiteras dock alltid.

Garantier

Sortimentet på PromoPro kan omfattas av våra leverantörers garantier. Kontakta kundservice för mer information om just den produkten du undrar över.

Övriga förbehåll

Sålda och levererade varor förblir PromoPros egendom till dess att full betalning har erhållits. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter på PromoPro, utgående artiklar samt slutförsäljning. Vi reserverar oss även rätten att häva köp vid misstänkta bedrägerier.

Force majeure

PromoPro är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Personuppgifter

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet, för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. PromoPro försäkrar att vi inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter utan att meddela kunden.

Enligt PUL(Personuppgiftslagen) har du rätt att ta del av den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i sådana fall vår kundservice. Du kan läsa mer om Personuppgiftslagen på www.lagen.nu/1998:204

Kakor ("Cookies")

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Hur använder vi kakorna?

PromoPro.se använder kakor från tredje part. Dessa används framförallt för att:

  • analysera beteende på hemsidan för att förbättra webbplatsen och dess användarupplevelse
  • bygga segment för annonsering
  • visa relevanta annonser för tidigare besökare
  • minimera annonsering för besökare där det inte är relevant
  • testa olika innehåll på webbplatsen

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

Hur du kan kontrollera kakorna?

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.