Plåster VitaPlast CareCard

CareCard är en praktisk och stryktålig plåsterbox i plast inklusive 10 st certifierade plåster. CareCard är en giveaway som visar omtanke! Passar i skrivbordslådan, handväskan, gymbagen, medicinskåpet, sommarstugan eller varhelst den behövs. Innehåller 10 plåster. Kontrollerad, steril och certifierad tillverkning enligt EU-standard 93/42/EEC.

Klimatkompensation: Leverantören klimatkompenserar det uppmätta CO2-utsläppet som beräknas för varje produkt i enheten koldioxidekvivalenter CO2e. Denna produkt beräknas släppa ut 47 CO2e per styck.

KvantitetPris per st.Totalt
250 19,85 kr -1 289,38 kr
250 19,72 kr -1 258,13 kr
250 21,08 kr -1 597,50 kr
250 22,44 kr -1 937,50 kr
250 23,80 kr -2 277,50 kr
250 19,85 kr -1 289,38 kr
250 18,36 kr -918,13 kr
250 19,72 kr -1 258,13 kr
250 21,08 kr -1 597,50 kr
250 18,36 kr -918,13 kr
250 19,85 kr -1 289,38 kr
250 22,44 kr -1 937,50 kr
250 23,80 kr -2 277,50 kr
250 19,85 kr -1 289,38 kr
250 18,36 kr -918,13 kr
250 19,72 kr -1 258,13 kr
250 21,08 kr -1 597,50 kr
250 22,44 kr -1 937,50 kr
250 23,80 kr -2 277,50 kr
250 22,44 kr -1 937,50 kr
250 23,80 kr -2 277,50 kr
250 22,44 kr -1 937,50 kr
250 23,80 kr -2 277,50 kr
250 19,85 kr -1 289,38 kr
250 18,36 kr -918,13 kr
250 19,72 kr -1 258,13 kr
250 21,08 kr -1 597,50 kr
250 22,44 kr -1 937,50 kr
250 23,80 kr -2 277,50 kr
250 21,08 kr -1 597,50 kr
250 19,72 kr -1 258,13 kr
250 19,85 kr -1 289,38 kr
250 18,36 kr -918,13 kr
250 19,72 kr -1 258,13 kr
250 21,08 kr -1 597,50 kr
250 22,44 kr -1 937,50 kr
250 23,80 kr -2 277,50 kr
250 19,85 kr -1 289,38 kr
250 18,36 kr -918,13 kr
250 21,08 kr -1 597,50 kr
250 19,72 kr -1 258,13 kr
250 18,36 kr -918,13 kr
250 22,44 kr -1 937,50 kr
250 18,36 kr -918,13 kr
250 19,72 kr -1 258,13 kr
250 23,80 kr -2 277,50 kr
250 19,85 kr -1 289,38 kr
250 21,08 kr -1 597,50 kr
500 11,58 kr 1 555,00 kr
500 11,58 kr 1 555,00 kr
500 9,80 kr 2 445,00 kr
500 11,58 kr 1 555,00 kr
500 12,42 kr 1 133,75 kr
500 13,26 kr 713,75 kr
500 11,58 kr 1 555,00 kr
500 13,35 kr 671,25 kr
500 13,35 kr 671,25 kr
500 13,26 kr 713,75 kr
500 10,64 kr 2 025,00 kr
500 12,42 kr 1 133,75 kr
500 10,64 kr 2 025,00 kr
500 13,35 kr 671,25 kr
500 9,80 kr 2 445,00 kr
500 10,64 kr 2 025,00 kr
500 12,42 kr 1 133,75 kr
500 10,64 kr 2 025,00 kr
500 11,58 kr 1 555,00 kr
500 12,42 kr 1 133,75 kr
500 12,42 kr 1 133,75 kr
500 13,26 kr 713,75 kr
500 13,35 kr 671,25 kr
500 13,35 kr 671,25 kr
500 9,80 kr 2 445,00 kr
500 10,64 kr 2 025,00 kr
500 11,58 kr 1 555,00 kr
500 13,26 kr 713,75 kr
500 12,42 kr 1 133,75 kr
500 10,64 kr 2 025,00 kr
500 13,26 kr 713,75 kr
500 13,35 kr 671,25 kr
500 9,80 kr 2 445,00 kr
500 9,80 kr 2 445,00 kr
500 11,58 kr 1 555,00 kr
500 12,42 kr 1 133,75 kr
500 9,80 kr 2 445,00 kr
500 13,35 kr 671,25 kr
500 9,80 kr 2 445,00 kr
500 10,64 kr 2 025,00 kr
500 13,35 kr 671,25 kr
500 11,58 kr 1 555,00 kr
500 13,26 kr 713,75 kr
500 13,26 kr 713,75 kr
500 13,26 kr 713,75 kr
500 10,64 kr 2 025,00 kr
500 9,80 kr 2 445,00 kr
500 12,42 kr 1 133,75 kr
1000 11,56 kr 3 127,50 kr
1000 9,52 kr 5 167,50 kr
1000 10,65 kr 4 042,50 kr
1000 11,56 kr 3 127,50 kr
1000 7,38 kr 7 310,00 kr
1000 11,56 kr 3 127,50 kr
1000 9,52 kr 5 167,50 kr
1000 5,34 kr 9 350,00 kr
1000 10,65 kr 4 042,50 kr
1000 5,34 kr 9 350,00 kr
1000 3,20 kr 11 490,00 kr
1000 9,52 kr 5 167,50 kr
1000 9,52 kr 5 167,50 kr
1000 9,52 kr 5 167,50 kr
1000 7,38 kr 7 310,00 kr
1000 3,20 kr 11 490,00 kr
1000 7,38 kr 7 310,00 kr
1000 9,52 kr 5 167,50 kr
1000 9,52 kr 5 167,50 kr
1000 11,56 kr 3 127,50 kr
1000 5,34 kr 9 350,00 kr
1000 10,65 kr 4 042,50 kr
1000 10,65 kr 4 042,50 kr
1000 7,38 kr 7 310,00 kr
1000 10,65 kr 4 042,50 kr
1000 3,20 kr 11 490,00 kr
1000 5,34 kr 9 350,00 kr
1000 3,20 kr 11 490,00 kr
1000 7,38 kr 7 310,00 kr
1000 5,34 kr 9 350,00 kr
1000 3,20 kr 11 490,00 kr
1000 10,65 kr 4 042,50 kr
1000 11,56 kr 3 127,50 kr
1000 7,38 kr 7 310,00 kr
1000 7,38 kr 7 310,00 kr
1000 3,20 kr 11 490,00 kr
1000 5,34 kr 9 350,00 kr
1000 7,38 kr 7 310,00 kr
1000 9,52 kr 5 167,50 kr
1000 11,56 kr 3 127,50 kr
1000 5,34 kr 9 350,00 kr
1000 11,56 kr 3 127,50 kr
1000 10,65 kr 4 042,50 kr
1000 5,34 kr 9 350,00 kr
1000 11,56 kr 3 127,50 kr
1000 10,65 kr 4 042,50 kr
1000 3,20 kr 11 490,00 kr
1000 3,20 kr 11 490,00 kr
2500 6,82 kr 19 668,75 kr
2500 -1,80 kr 41 225,00 kr
2500 6,82 kr 19 668,75 kr
2500 -1,80 kr 41 225,00 kr
2500 1,14 kr 33 875,00 kr
2500 3,98 kr 26 775,00 kr
2500 8,35 kr 15 856,25 kr
2500 1,14 kr 33 875,00 kr
2500 8,35 kr 15 856,25 kr
2500 6,82 kr 19 668,75 kr
2500 3,98 kr 26 775,00 kr
2500 1,14 kr 33 875,00 kr
2500 8,35 kr 15 856,25 kr
2500 9,76 kr 12 318,75 kr
2500 9,76 kr 12 318,75 kr
2500 6,82 kr 19 668,75 kr
2500 -1,80 kr 41 225,00 kr
2500 1,14 kr 33 875,00 kr
2500 8,35 kr 15 856,25 kr
2500 1,14 kr 33 875,00 kr
2500 8,35 kr 15 856,25 kr
2500 -1,80 kr 41 225,00 kr
2500 -1,80 kr 41 225,00 kr
2500 9,76 kr 12 318,75 kr
2500 1,14 kr 33 875,00 kr
2500 6,82 kr 19 668,75 kr
2500 9,76 kr 12 318,75 kr
2500 8,35 kr 15 856,25 kr
2500 9,76 kr 12 318,75 kr
2500 1,14 kr 33 875,00 kr
2500 9,76 kr 12 318,75 kr
2500 -1,80 kr 41 225,00 kr
2500 3,98 kr 26 775,00 kr
2500 6,82 kr 19 668,75 kr
2500 8,35 kr 15 856,25 kr
2500 9,76 kr 12 318,75 kr
2500 3,98 kr 26 775,00 kr
2500 3,98 kr 26 775,00 kr
2500 6,82 kr 19 668,75 kr
2500 -1,80 kr 41 225,00 kr
2500 6,82 kr 19 668,75 kr
2500 1,14 kr 33 875,00 kr
2500 3,98 kr 26 775,00 kr
2500 3,98 kr 26 775,00 kr
2500 9,76 kr 12 318,75 kr
2500 8,35 kr 15 856,25 kr
2500 -1,80 kr 41 225,00 kr
2500 3,98 kr 26 775,00 kr
5000 -0,76 kr 77 250,00 kr
5000 7,35 kr 36 712,50 kr
5000 -4,10 kr 93 950,00 kr
5000 -4,10 kr 93 950,00 kr
5000 9,06 kr 28 137,50 kr
5000 7,35 kr 36 712,50 kr
5000 9,06 kr 28 137,50 kr
5000 2,48 kr 61 050,00 kr
5000 5,72 kr 44 837,50 kr
5000 -0,76 kr 77 250,00 kr
5000 -4,10 kr 93 950,00 kr
5000 -0,76 kr 77 250,00 kr
5000 2,48 kr 61 050,00 kr
5000 5,72 kr 44 837,50 kr
5000 9,06 kr 28 137,50 kr
5000 7,35 kr 36 712,50 kr
5000 7,35 kr 36 712,50 kr
5000 -4,10 kr 93 950,00 kr
5000 -0,76 kr 77 250,00 kr
5000 2,48 kr 61 050,00 kr
5000 5,72 kr 44 837,50 kr
5000 9,06 kr 28 137,50 kr
5000 9,06 kr 28 137,50 kr
5000 7,35 kr 36 712,50 kr
5000 -4,10 kr 93 950,00 kr
5000 -0,76 kr 77 250,00 kr
5000 2,48 kr 61 050,00 kr
5000 -4,10 kr 93 950,00 kr
5000 7,35 kr 36 712,50 kr
5000 9,06 kr 28 137,50 kr
5000 2,48 kr 61 050,00 kr
5000 5,72 kr 44 837,50 kr
5000 5,72 kr 44 837,50 kr
5000 9,06 kr 28 137,50 kr
5000 7,35 kr 36 712,50 kr
5000 -4,10 kr 93 950,00 kr
5000 -0,76 kr 77 250,00 kr
5000 2,48 kr 61 050,00 kr
5000 2,48 kr 61 050,00 kr
5000 5,72 kr 44 837,50 kr
5000 9,06 kr 28 137,50 kr
5000 7,35 kr 36 712,50 kr
5000 -4,10 kr 93 950,00 kr
5000 -0,76 kr 77 250,00 kr
5000 -0,76 kr 77 250,00 kr
5000 2,48 kr 61 050,00 kr
5000 5,72 kr 44 837,50 kr
5000 5,72 kr 44 837,50 kr

Minsta antal för beställning av den här produkten är 250

Totalt:
14,69 kr
exkl. moms.

inkl. schablon & frakt

Du får alltid godkänna ett korrektur innan beställningen är bindande. Inga extra avgifter tillkommer!

Ladda upp din tryckfil i EPS-, AI-, ZIP- eller PDF-format och tryck spara.
Övrig information om färgval, tryckplacering eller andra önskemål.

loader